Clinical and practical experience with ZEPOSIA

AGENDA

15.30 - 15.35

Velkommen og introduksjon
ved Senior Medical Advisor immunologi Mats Wilhelmsen, BMS

15.35 - 16.20

Pasientkasustikker, kliniske erfaringer, passende pasienter, potensielle fordeler og ulemper med S1P modulering
ved overlege Irina Blumenstein, Universitetssykehuset i Frankfurt

16.20 - 16.30

Q & A