Sidene er beregnet på helsepersonell
Les mer om Zeposia på Felleskatalogen

Zeposia - Ny virkningsmekanisme innen behandling av moderat til alvorlig ulcerøs kolitt

Zeposia og andre S1P modulatorer - erfaring
fra multippel sklerose

Betydningen av histologi i klinisk praksis ved IBD

Oppstart og monitorering av behandling med Zeposia ved ulcerøs kolitt

NB! Oppdatert dosering for pasienter med nedsatt leverfunksjon.
Se dosering/praktisk bruk for mer informasjon

Infeksjoner hos immunsuprimerte pasienter

Små molekyler og kliniske data med Zeposia i behandling av ulcerøs kolitt

Clinical and practical experience with ZEPOSIA from Germany

Effekt- og sikkerhetsdata fra fase 3-studien

Fullstendig sjekkliste for helsepersonell:

Dette materialet er en del av Zeposia opplæringsprogram etter krav av Statens Legemiddelverk.

Referanser

    ZEPOSIA® (ozanimod) preparatomtale (SPC) www.legemiddelverket.no

triangle

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.
Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til Statens Legemiddelverk på www.legemiddelverket.no/meldeskjema.