Sidene er beregnet på helsepersonell
Les mer om Zeposia på Felleskatalogen

Bilde av Zeposia-pille for ulcerøs kolitt
 • Signifikant effekt sammenlignet med placebo1

 • Enkel bruk med en kun én kapsel daglig i fast dosering2

 • Velkjent sikkerhetsprofil og få seponeringer grunnet bivirkninger1

 • Zeposia gis én gang om dagen og er et nytt behandlingsalternativ for pasienter med moderat til alvorlig ulcerøs kolitt. Målet er å gi sykdomskontroll over tid og at man skal kunne leve et normalt liv uten begrensninger.

  Indikasjon: Zeposia er indisert til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt (UC) som har hatt utilstrekkelig respons, tapt respons, eller som var intolerante overfor enten konvensjonell terapi eller en biologisk behandling.2

  Ulcerøs kolitt er en kronisk betennelsestilstand i tykk- og endetarmen. Vanlige symptomer er smerter og blodig diaré og behandlingen avhenger av alvorlighetsgraden på sykdommen.3

  Kontaktinformasjon

Fullstendig sjekkliste for helsepersonell:

Dette materialet er en del av Zeposia opplæringsprogram etter krav av Statens Legemiddelverk.

Referanser
 1. Sandborn W et al. Ozanimod as Induction and Maintenance Therapy for Ulcerative Colitis. N Engl J Med. 2021;385(14):1280-91
 2. ZEPOSIA® (ozanimod) preparatomtale (SPC) www.legemiddelverket.no
 3. https://www.helsenorge.no/sykdom/mage-og-tarm/ulceros-kolitt/ lest: 17.11.21

triangle

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.
Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til Statens Legemiddelverk på www.legemiddelverket.no/meldeskjema.