Sidene er beregnet på helsepersonell
Les mer om Zeposia på Felleskatalogen

Zeposia monitorering4

Før oppstart

EKG

Baseline EKG skal tas av alle pasienter for å fastslå om det foreligger underliggende hjerteforstyrrelser og evt behov for konsultasjon hos kardiolog

Blodprøver

Fullstendig blodcelletelling, inkludert lymfocyttall (siste 6 måneder eller etter seponering av tidligere MS-behandling)

Vurder leverfunksjon og mål transaminase- og bilirubinnivåer (siste 6 måneder)

Sjekk antistoffstatus for varicella-zoster-virus (VZV) hos pasienter uten bekreftet vannkopphistorikk

Vaksinasjon

Sjekk vaksinasjonsstatus og gjennomfør alle nødvendige vaksinasjoner, inkludert varicella-zoster-virus, minst en måned før behandlingsstart

Prevensjon

Utelukk graviditet og informer fertile kvinner om potensiell risiko for foster. Informer om at de må bruke effektiv prevensjon under behandling og i minst 3 måneder etter seponering

Øyeundersøkelse

Kun hos pasienter med diabetes mellitus, uveitt eller sykehistorie med retinasykdom

Andre medikamenter

Kartlegg annen medikamentbruk for å unngå relevante interaksjoner

Under behandling

Blodtrykk

Mål jevnlig

Blodprøver

Sjekk leverfunksjonen (transaminase- og bilirubinnivåer) ved måned 1, 3, 6, 9 og 12 og deretter regelmessig

Vaksinasjon

Levende, svekkede vaksiner bør unngås under behandling

Infeksjoner

Overvåk lymfocyttantallet i perifert blod regelmessig
Vær observant på tegn til infeksjon, inkludert opportunistiske (f.eks PML)

Øyeundersøkelse

Umiddelbart hvis tegn på makulaødem
Pasienter med diabetes mellitus, uveitt eller sykehistorie med retinasykdom skal følges opp jevnlig under behandling

Basalcellekarsinom og andre kutane neoplasmer

Overvåkning er anbefalt. Advar pasienter mot eksponering for sollys uten beskyttelse. Forsikre deg om at pasienter ikke får samtidig fototerapi med UVB-stråling eller PUVA-fotokjemoterapi.

Fullstendig sjekkliste for helsepersonell:

Dette materialet er en del av Zeposia opplæringsprogram etter krav av Statens Legemiddelverk.

Dosering

Zeposia doseres én gang daglig og kapslene kan tas med eller uten mat4

Regimet for økning av startdosen av Zeposia fra dag 1 til dag 7 er nødvendig og vist nedenfor. Etter 7 dagers doseøkning er vedlikeholdsdosen 0,92 mg én gang daglig, fra og med dag 8

DAG 1-4

0,23 mg x 1 daglig

DAG 5-7

0,46 mg x 1 daglig

DAG 8

0,92 mg x 1 daglig

Pasienter med lett eller moderat kronisk nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse A eller B) er anbefalt å fullføre doseøkningsregimet på 7 dager, og deretter ta 0,92 mg én gang annenhver dag.

Doseavbrudd4

Det samme doseringsregimet som ved oppstart anbefales dersom behandlingen avbrytes i:

Én dag eller mer

de første 14 dagene

Mer enn 7 påfølgende dager

mellom dag 15 og 28

Mer enn 14 påfølgende dager

etter dag 28

Bilde av ZEPOSIA emballasje i liten størrelse
Bilde av ZEPOSIA emballasje i stor størrelse

Zeposia - En kapsel om dagen fra start og ingen hjertemonitorering for de fleste pasienter4

Fullstendig sjekkliste for helsepersonell:

Dette materialet er en del av Zeposia opplæringsprogram etter krav av Statens Legemiddelverk.

Referanser
  1. https://nyemetoder.no/metoder/ozanimod-zeposia (05.10.2020)
  2. Comi G, Kappos L, Selmaj KW, et al; SUNBEAM Study Investigators. Safety and efficacy of ozanimod versus interferon beta-1a in relapsing multiple sclerosis (SUNBEAM): a multicentre, randomised, minimum 12-month, phase 3 trial. Lancet Neurol. 2019 Nov;18(11):1009-1020.
  3. Cohen JA, Comi G, Selmaj KW, et al; RADIANCE Trial Investigators. Safety and efficacy of ozanimod versus interferon beta-1a in relapsing multiple sclerosis (RADIANCE): a multicentre, randomised, 24-month, phase 3 trial. Lancet Neurol. 2019 Nov;18(11):1021-1033.
  4. Zeposia (ozanimod) preparatomtale (SPC) www.legemiddelverket.no
triangle

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.
Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til Statens Legemiddelverk på www.legemiddelverket.no/meldeskjema.