Sidene er beregnet på helsepersonell
Les mer om Zeposia på Felleskatalogen

Zeposia er en småmolekylær behandling. Det betyr at den kan gis oralt og gir dermed ingen utvikling av nøytraliserende antistoffer1

Zeposia er en selektiv sfingosin-1-fosfat (S1P) reseptormodulator som reduserer migrasjonen av autoreaktive lymfocytter
ut fra lymfoide vev.2

Zeposia reduserer inflammasjon og symptomer i tarmen gjennom sin unike virkningsmekanisme. Denne virkningsmekanismen er ny i behandlingen av ulcerøs kolitt, men er godt kjent innen behandling av multippel sklerose. Nedenfor finner du en animert video av hvordan Zeposia virker hos pasienter med ulcerøs kolitt.

Virkningsmekanisme

Effekt- og sikkerhetsdata samt praktiskt bruk og diskusjonspanel om Zeposia presentert av noen av Norges fremste MS-eksperter

MS behandlingslandskap og praktiske erfaringer med Zeposia fra klinikken

Fullstendig sjekkliste for helsepersonell:

Dette materialet er en del av Zeposia opplæringsprogram etter krav av Statens Legemiddelverk.

Referanser
  1. Declerck, P. (2012). Biologicals and biosimilars: A review of the science and its implications. Generics and Biosimilars Initiative Journal. 1. 10.5639/gabij.2012.0101.005.
  2. Sandborn WJ et al. Ozanimod as Induction and Maintenance Therapy for Ulcerative Colitis. N Engl J Med. 2021;385(14):1280-91
triangle

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.
Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til Statens Legemiddelverk på www.legemiddelverket.no/meldeskjema.