Sidene er beregnet på helsepersonell
Les mer om Zeposia på Felleskatalogen

Zeposias effekt baseres på to fase 3-studier med ca. 2600 pasienter, Sunbeam (1 år) og Radiance (2 år)

Zeposia reduserer attakker signifikant vs Interferon β-1a2,3

Justert ARR (95% CI)

Zeposia gir en signifikant reduksjon av T1 og T2 lesjoner vs Interferon β-1a2,3

Gjenomsnittlig antall nye og/eller forstørrede T2-lesjoner (95% KI)

Gjennomsnittlig antall gadoliniumforsterkende T1-lesjoner (95% KI)

Signifikant mindre tap av hjernevolum ved behandling med Zeposia vs Interferon β-1a2,3

Zeposia - En kapsel om dagen fra start og ingen hjertemonitorering for de fleste pasienter4

Fullstendig sjekkliste for helsepersonell:

Dette materialet er en del av Zeposia opplæringsprogram etter krav av Statens Legemiddelverk.

Referanser
  1. https://nyemetoder.no/metoder/ozanimod-zeposia (05.10.2020)
  2. Comi G, Kappos L, Selmaj KW, et al; SUNBEAM Study Investigators. Safety and efficacy of ozanimod versus interferon beta-1a in relapsing multiple sclerosis (SUNBEAM): a multicentre, randomised, minimum 12-month, phase 3 trial. Lancet Neurol. 2019 Nov;18(11):1009-1020.
  3. Cohen JA, Comi G, Selmaj KW, et al; RADIANCE Trial Investigators. Safety and efficacy of ozanimod versus interferon beta-1a in relapsing multiple sclerosis (RADIANCE): a multicentre, randomised, 24-month, phase 3 trial. Lancet Neurol. 2019 Nov;18(11):1021-1033.
  4. Zeposia (ozanimod) preparatomtale (SPC) www.legemiddelverket.no
triangle

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.
Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til Statens Legemiddelverk på www.legemiddelverket.no/meldeskjema.