Sidene er beregnet på helsepersonell
Les mer om Zeposia på Felleskatalogen

Klinisk effekt

Zeposia gir signifikant klinisk effekt både ved induksjon og vedlikeholdsbehandling sammenlignet med placebo1

Fire av fem pasienter som oppnådde klinisk respons etter 10 uker fullførte studien på 52 uker1

Fullstendig sjekkliste for helsepersonell:

Dette materialet er en del av Zeposia opplæringsprogram etter krav av Statens Legemiddelverk.

Referanser
  1. Sandborn W et al. Ozanimod as Induction and Maintenance Therapy for Ulcerative Colitis. N Engl J Med. 2021;385(14):1280-91
triangle

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.
Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til Statens Legemiddelverk på www.legemiddelverket.no/meldeskjema.